213-2025841

ΑΡΧΙΚΗ

ota-best-practices

“ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ”: Το Ανθρώπινο Δίκτυο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΓΙΑΤΙ 'ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ'

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ & ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Ο όρος ‘μεταφορά τεχνογνωσίας’ χαρακτηρίζει τη μεταβίβαση όλων των γνώσεων που απαιτούνται για την εφαρμογή μιας τεχνικής παραγωγής ή μεθόδου της.

Σήμερα ευρύτατη χρήση έχει η αγγλική έκφραση know-how = μάθε πως, ή γνώση πως, που καθιερώθηκε ως διεθνής όρος ταυτόσημος της τεχνογνωσίας.

Μια Καλή Πρακτική είναι η διαδικασία της εύρεσης, αξιοποίησης και υλοποίησης ιδεών, στρατηγικών και αποφάσεων μιας Δημόσιας ή Αυτοδιοικητικής Αρχής ή οργανισμού, που έχουν ήδη εφαρμοστεί.

Η προσαρμογή και αντίστοιχα η εφαρμογή τους, μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των πολιτών σε οποιοδήποτε τομέα δράσης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Αφορούν την οργάνωση και λειτουργία του Δήμου καθώς και όλες τις σχετικές πιστοποιήσεις.

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Αφορούν τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την ποιότητα ζωής και τη βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Αφορούν όλες τις πολιτιστικές, αθλητικές και κοινωνικές δραστηριότητες του Δήμου.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Αφορούν όλες τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και εξυπηρέτησης δημοτών και επιχειρήσεων του Δήμου.

ΤΟΠΙΚΗ ΥΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ

Αφορούν όλες τις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες παροχών τοπικής υγείας και πρόνοιας.
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ