213-2025841

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Η υποβολή της Καλής Πρακτικής του Δήμου σας είναι δυνατή με τρεις (3) διαφορετικούς τρόπους:

Α. Υποβολή μέσω e-mail

Παρακαλούμε πολύ κατεβάστε (download), συμπληρώστε και προχωρήστε σε αποστολή της φόρμας υποβολής ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ μαζί με όλα τα πιθανά σχετικά επιπρόσθετα υποστηρικτικά αρχεία στο e-mail info@kleisthenis.org.

 

Β. Υποβολή μέσω ηλεκτρονικής φόρμας

Παρακαλούμε πολύ κατεβάστε (download), συμπληρώστε και προχωρήστε σε αποστολή της φόρμας υποβολής ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ μαζί με όλα τα πιθανά σχετικά επιπρόσθετα χρησιμοποιώντας την παρακάτω λειτουργία ‘Αποστολή αρχείων”.

Αποστολή αρχείων

 

Γ. Ηλεκτρονική υποβολή

Για να προχωρήσετε σε ηλεκτρονική υποβολή του ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ πατήστε εδώ.