213-2025841

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #98: Δ. Ηλιούπολης – Πρακτική Άσκηση Δικηγόρων

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #98: Δ. Ηλιούπολης – Πρακτική Άσκηση Δικηγόρων

Στόχος του Δήμου Ηλιούπολης είναι η υποβοήθηση του έργου της Νομικής Υπηρεσίας και του Νομικού Συμβούλου, καθώς και της παροχής δυνατότητας απασχόλησης ασκουμένων δικηγόρων της πόλης.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Δελτίο καλής πρακτικής Νο 98
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
ΦΕΚ 798/Β’/6-5-2015

ΟΤΑ
Δήμος Ηλιούπολης
Σχετική ιστοσελίδα