213-2025841

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #97: Δ. Γλυφάδας – Υπηρεσίες Δημοτικής Συγκοινωνίας

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #97: Δ. Γλυφάδας – Υπηρεσίες Δημοτικής Συγκοινωνίας

Στόχος του Δήμου Γλυφάδας είναι η δημιουργία ενός αξιόλογου δικτύου τοπικής δημόσιας συγκοινωνίας με σκοπό αυτό να αποτελέσει αντίβαρο στην χρήση του ΙΧ για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και κυκλοφορίας εντός του δήμου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καλύτερη λειτουργία ενός τέτοιου δικτύου δημοτικής συγκοινωνίας είναι η παροχή υπηρεσιών δημοτικής συγκοινωνίας υψηλής ποιότητας.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Δελτίο καλής πρακτικής Νο 97
Μελέτη

ΟΤΑ
Δήμος Γλυφαδας
Συνεργάτες
Its All About Solution
Σχετική ιστοσελίδα