213-2025841

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #96: Δ. Παλλήνης – Τεχνητός Φωτισμός Μαγνητικής Επαγωγής για την εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημοτικό Φωτισμό

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #96: Δ. Παλλήνης – Τεχνητός Φωτισμός Μαγνητικής Επαγωγής για την εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημοτικό Φωτισμό

Ο Δήμος Παλλήνης προχώρησε στην αντικατάσταση 207 ενεργοβόρων φωτιστικών σωμάτων νατρίου με νέας τεχνολογίας φωτιστικές διατάξεις τεχνολογίας Μαγνητικής Επαγωγής. Εκτός των βελτιωμένων τεχνικών χαρακτηριστικών που παρουσιάζουν (μεγάλη διάρκεια ζωής, μηδαμινά κόστη συντήρησης, ατρωσία από υπερτάσεις και πτώσεις τάσης, σταθερή ροή φωτισμού), η δράση διακρίνεται και για τα περιβαλλοντικά οφέλη που προσφέρει, στα οποία συγκαταλέγονται η μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων (CO2) και η εξοικονόμηση ενέργειας 75% έναντι των συμβατικών φωτιστικών.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Δελτίο καλής πρακτικής Νο 96
Απόφαση Οικονομικής 278/2014
Απόφαση Οικονομικής 165/2014
Διακήρυξη

ΟΤΑ
Δήμος Παλλήνης
Συνεργάτες
IM CONSTRUCTIONS M. EΠΕ
Σχετική ιστοσελίδα