213-2025841

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #95: Δ. Ελληνικού – Αργυρούπολης – Δημιουργία & Αναδιάρθρωση Δημοτικής Συγκοινωνίας

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #95: Δ. Ελληνικού – Αργυρούπολης – Δημιουργία & Αναδιάρθρωση Δημοτικής Συγκοινωνίας

Ο Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης προχώρησε στη δημιουργία Τοπικής Συγκοινωνίας με στόχο να εξυπηρετούνται οι δημότες του καθημερινά για τη δωρεάν πρόσβασή τους σε υπηρεσίες (Δημαρχείο, ΚΑΠΗ, Πολεοδομία, Κοινωνική Υπηρεσία, ΙΚΑ κλπ), καθώς και προς τους σταθμούς του “ΜΕΤΡΟ” που λειτουργούν στα διοικητικά όρια του Δήμου (ΣΤΑΘΜΟΙ “ΕΛΛΗΝΙΚΟ και ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ”), στους οποίους καθημερινά επιβιβάζονται και αποβιβάζονται εκατοντάδες επιβάτες.

Επειδή ο Δήμος αδυνατεί να προβεί σε αγορά καινούργιων λεωφορείων για την εκπλήρωση αυτού του σκοπού συνάφθηκε προγραμματική σύμβαση για την παραχώρηση της χρήσης δύο (2) λεωφορείων, χωρίς οδηγούς, από την Ο.Σ.Υ. Α.Ε. προς το Δήμο Ελληνικού- Αργυρούπολης, με δυνατότητα επέκτασης και για τρίτο (3ο ) λεωφορείο εάν οι ανάγκες υλοποίησης του παραπάνω συγκοινωνιακού έργου το απαιτήσουν και μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος από το Δήμο.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Δελτίο καλής πρακτικής Νο 95
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 333/2015
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 287/2015
Έγκριση Δέσμευσης Πίστωσης
Προγραμματική Σύμβαση

ΟΤΑ
Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης
Συνεργάτες
«ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» (ΟΣΥ ΑΕ).)
Σχετική ιστοσελίδα