213-2025841

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #94: Δ. Σίφνου – Έκπτωση Δημοτικών Τελών σε ευπαθείς Ομάδες Δημοτών και νέους Αγρότες

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #94: Δ. Σίφνου – Έκπτωση Δημοτικών Τελών σε ευπαθείς Ομάδες Δημοτών και νέους Αγρότες

Ο Δήμος Σίφνου έχει καθιερώσει μειωμένα Δημοτικά Τέλη για ευπαθείς ομάδες Δημοτών και συγκεκριμένα παρέχει μείωση 50% στα δημοτικά τέλη για τρίτεκνες, πολύτεκνες, μονογονεϊκές οικογένειες και ΑΜΕΑ, υπό την προϋπόθεση ότι είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου. Επιπροσθέτως, με την Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 139/2014 για τον καθορισμό συντελεστών τελών για το οικονομικό έτος 2015 παραχώρησε έκπτωση 50% στα δημοτικά τέλη για νέους αγρότες ηλικίας 18 έως 30 ετών.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο του πρόσφατου προϋπολογισμού η παραπάνω έκπτωση διατηρήθηκε ενώ επιπρόσθετα θεσπίστηκε έκπτωση ύψους 35% επί του οικιακού τιμολογίου, θα έχουν παροχές ύδρευσης στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες -κτηνοτρόφους.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Δελτίο καλής πρακτικής Νο 94
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
Ενημερωτικό Δελτίο
Επικύρωση Νομιμότητας