213-2025841

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #93: Δ. Σερρών – Κοινωνικό Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #93: Δ. Σερρών – Κοινωνικό Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος για την υποστήριξη πολιτών και ιδιαίτερα ευπαθών ομάδων του πληθυσμού (ασθενών, ηλικιωμένων, μοναχικών ατόμων, ΑΜΕΑ) που χρήζουν κοινωνικής πρόνοιας και υποστήριξης από το Δήμο, για την μηχανογραφική υποστήριξη των επιχειρησιακών διαδικασιών των υφιστάμενων δομών κοινωνικής πρόνοιας (Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», ΚΑΠΗ) και για την αποτελεσματικότερη ενημέρωση και τη διάθεση πληροφοριών που σχετίζονται με την υγεία και τη πρόληψη.

Οι νέες ψηφιακές υπηρεσίες, που δημιουργούνται είναι:

  • Υπηρεσίες απομακρυσμένης φροντίδας (τηλεφροντίδα)
  • Υπηρεσίες εξυπηρέτησης άμεσης κλήσης για βοήθεια (τηλεβοήθεια-τηλε-υποστήριξη)
  • Υπηρεσίες υποστήριξης και οργάνωσης με χρήση ΤΠΕ της επιχειρησιακής λειτουργίας και των υφιστάμενων υπηρεσιών του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»
  • Υπηρεσίες Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Δελτίο καλής πρακτικής Νο 93
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα
Μελέτη

ΟΤΑ
Δήμος Σερρών
Σχετική ιστοσελίδα