213-2025841

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #92: Δ. Τρικκαίων – Ανοιχτό Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Αστέγων

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #92: Δ. Τρικκαίων – Ανοιχτό Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Αστέγων

Δομή προσωρινής ημερήσιας διαμονής αστέγων με στόχο την παροχή πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας και προσωπικής υγιεινής, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης σε αστέγους με στόχο την ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων.

Η δυναμικότητά του είναι για 50 άτομα τουλάχιστον.

 • Διαθέτει 3 ντουζιέρες για άντρες και 3 για γυναίκες,
 • Χώρο για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών,
 • Χώρο για την παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας,
 • Χώρο για ανάπαυση,
 • Χώρο για πλυντήριο – στεγνωτήριο

Διαθέτει:

 • σύστηµα πυρασφάλειας (μέτρα πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης) σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία
 • σύστηµα θέρμανσης – ψύξης που καλύπτει όλους τους χώρους.

Εποπτεύεται από τους επόπτες υγείας της αντίστοιχης Υγειονομικής Περιφέρειας, ενώ απασχολεί εννιά (9) άτομα προσωπικό: 2 νοσηλευτές, 1 γιατρό , 2 κοινωνικούς λειτουργούς, 4 άτομα προσωπικό καθαριότητας και διοικητικής υποστήριξης.

Λειτουργεί με σταθερό ωράριο, 9:00πμ έως 21:00μμ.όλες τις ημέρες της εβδομάδας.Είναι προσβάσιμο με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Θα υιοθετήσει συγκεκριμένες πολιτικές προσέλκυσης εθελοντών, οι οποίες θα βασιστούν στην γενικότερη ενημέρωση του ευρύτερου κοινού για το έργο καθώς και για τους στόχους του.

Θα διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής και μέτρησης της απόδοσής του (αριθμός ωφελουμένων, χρόνος διαμονής, υπηρεσίες που τους παρασχέθηκαν κλπ.).

Η δομή θα παρέχει υπηρεσίες  ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης και υποστήριξης των ωφελούμενων του, μέσω των Κοινωνικών Λειτουργών που θα τη στελεχώνουν.

Οι ενέργειες των Κοινωνικών Λειτουργών θα ακολουθούν τα παρακάτω μεθοδολογικά βήματα:

 • Δημιουργία άτυπου «συμβολαίου» μεταξύ στελέχους συμβουλευτικής και ωφελουμένου. Δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και κατανόησης.
 • Σταδιακή διάγνωση αναγκών ψυχοκοινωνικής στήριξης ωφελουμένου.
 • Καταγραφή χαρακτηριστικών (ψυχοκοινωνικές, οικογενειακές, υγειονομικές, εργασιακές, εκπαιδευτικές ανάγκες) ωφελουμένου σε ατομικό ιστορικό.
 • Αμοιβαία αποδεκτός προγραμματισμός επόμενων σταδίων ψυχοκοινωνικής στήριξης.
 • Παραπομπή του ωφελουμένου σε υπάρχουσες υπηρεσίες-δομές για την υποστήριξή του και σε κοινωνικές δομές που θα λειτουργούν στο πλαίσιο του ίδιου έργου.
 • Από κοινού δημιουργία προτάσεων βελτίωσης της κατάστασης του ωφελούμενου.
 • Παρακολούθηση (follow up) της πορείας του ωφελούμενου.

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Δελτίο καλής πρακτικής Νο 92
Μνημόνιο Συνεργασίας ΜΚΟ – Δήμου
Οδηγός Υλοποίησης

ΟΤΑ
Δήμος Τρικκαίων
Συνεργάτες
AΜΚE Συνειρμός & λοιποί φορείς
Σχετική ιστοσελίδα