213-2025841

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #91: Δ. Μουζακίου – Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #91: Δ. Μουζακίου – Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες

Ο Δήμος Μουζακίου θέλοντας να συμβάλλει σε Τοπικό επίπεδο στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης τόσο των Δημοτών του όσο και των κατοίκων του, αποφάσισε τη συμμετοχή του στο Τοπικό Πρόγραμμα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Ενσωμάτωση μέσω τοπικής συνεργασίας Α.Σ. ΕΝΤΟΣ».

Βασικός στόχος της παρέμβασης αυτής είναι η ένταξη των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων στην αγορά εργασίας, μέσω τοπικής συνεργασίας. Αντικείμενο της πράξης αποτελεί, η δημιουργία θέσεων απασχόλησης για 90 άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες στην αγορά εργασίας της περιοχής παρέμβασης (Δήμοι Μουζακίου, Λίμνης Πλαστήρα και Καρδίτσας).

Οι ειδικοί στόχοι της παρέμβασης είναι:

  • Η υποστήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και η βελτίωση της θέσης τους στην αγορά εργασίας μέσω ενεργειών κατάρτισης, επιμόρφωσης και συμβουλευτικής.
  • Η θεραπεία της ανεργίας και ειδικότερα της μακροχρόνιας ανεργίας και η διευκόλυνση της κοινωνικής επανένταξης ανέργων ευάλωτων ομάδων.
  • Η απασχόληση των γυναικών και η αύξηση της συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας.
  • Η προσαρμογή των ανέργων ευάλωτων κοινωνικά ομάδων στις απαιτήσεις των τομέων κοινωνικής και πράσινης οικονομίας και των νέων τεχνολογιών στη μεταποίηση πρωτογενών παραγόμενων τοπικών προϊόντων.

Πρόκειται για Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση συλλογικού και παραγωγικού σκοπού, η οποία απαιτεί δικτύωση μέσω των συλλόγων διασποράς αλλά και μέσω των Δήμων υλοποίησης Μουζακίου, Λίμνης Πλαστήρα και Καρδίτσας.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Δελτίο καλής πρακτικής Νο 91
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
Καταστατικό Αναπτυξιακής Σύμπραξης Α.Σ.ΕΝΤΟΣ

ΟΤΑ
Δήμος Μουζακίου
Συνεργάτες
Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΝΤΟΣ»
Σχετική ιστοσελίδα