213-2025841

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #90: Δ. Λάρισας – Καθιέρωση Κοινωνικού Τιμολογίου Δημοτικών Τελών

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #90: Δ. Λάρισας – Καθιέρωση Κοινωνικού Τιμολογίου Δημοτικών Τελών

Στόχος της Καθιέρωσης Κοινωνικού Τιμολογίου Δημοτικών τελών Δήμου Λάρισας είναι η εφαρμογή του στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες οι οποίες έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της Δημοτικής Αρχής, η οποία και εισηγήθηκε την εφαρμογή κοινωνικού τιμολογίου, δικαιούχοι ορίζονται: άποροι (προβλέποντας απαλλαγή των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού και ένταξη στο νέο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΥΑΛ), τα άτομα με αναπηρία 67% και άνω – άτομα με μεσογειακή αναιμία και ινσουλινοεξαρτώμενοι (μείωση 50% των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού, μείωση 50% στο νέο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΥΑΛ με την προϋπόθεση ότι το εισόδημα είναι έως 20.000 ευρώ).

Επιπλέον, μπορούν να ενταχθούν πολύτεκνοι με οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 20.000 ευρώ, (απαλλαγή των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού, έκπτωση 50% στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΥΑΛ), πολύτεκνοι με οικογενειακό εισόδημα μεγαλύτερο των 20.000 ευρώ (μείωση κατά 50% των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού), μονογονεϊκές οικογένειες με τρία παιδιά και οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 ευρώ (έκπτωση 50% στο νέο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΥΑΛ), νέοι επαγγελματίες έως 35 ετών με οικογενειακό εισόδημα έως 10.000 ευρώ (έκπτωση 50% στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΥΑΛ), συνταξιούχοι με οικογενειακό εισόδημα έως 10.000 ευρώ (έκπτωση κατά 30% στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΥΑΛ) και, μακροχρόνια άνεργοι με οικογενειακό εισόδημα έως 10.000 ευρώ.

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Δελτίο καλής πρακτικής Νο 90
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΟΤΑ
Δήμος Λάρισας
Σχετική ιστοσελίδα