213-2025841

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #09: Δ.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ – ΔΩΡΕΑΝ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #09: Δ.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ – ΔΩΡΕΑΝ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Δωρεάν φοίτηση σε φροντιστήρια ξένων γλωσσών και σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης, παράλληλα με τη διάθεση σχολικών ειδών, από το Δήμο Αμαρουσίου στα παιδιά των κατοίκων της πόλης που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά και οικονομικά ομάδες, στο πλαίσιο της κοινωνικής υποστήριξης και αλληλεγγύης.

Το πρόγραμμα υλοποιεί ο Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου, παρέχοντας τη δυνατότητα σε μαθητές που αντιμετωπίζουν κοινωνικές και οικονομικές δυσκολίες να καλύψουν μέρος των εκπαιδευτικών τους αναγκών.

Υπάρχει και η επιλογή της έκπτωσης για οικογένειες που δεν είναι άπορες αλλά με χαμηλό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα. Αυτό έχει συμφωνηθεί με τους ιδιοκτήτες των φροντιστηρίων κατόπιν προσωπικής συνάντησης και ανάλογα με τις δυνατότητες που έχει η επιχείρησή τους.

Οι οικογένειες που ωφελούνται, ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, όπως άποροι, μακροχρόνια άνεργοι, Άτομα με Αναπηρία, μονογονεϊκές και πολύτεκνες οικογένειες και άλλες περιπτώσεις. Οι κοινωνικοί λειτουργοί πιστοποιούν τη συμμετοχή των παιδιών, αφού ελέγξουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και αφού πραγματοποιήσουν κοινωνική έρευνα με επίσκεψη κατ΄ οίκον, ώστε να διαπιστωθούν οι πραγματικές συνθήκες διαβίωσης του αιτούντος.

Τα κριτήρια για να ενταχθεί κάποιος στη λίστα των ωφελούμενων είναι εισοδηματικά και κοινωνικά και ισχύουν το ίδιο για όλους τους πολίτες χωρίς καμία διάκριση. Ποτέ δεν κρίνονται μεμονωμένα τα στοιχεία αλλά η συνολική κατάσταση, δηλαδή εκτός από τα εισοδήματα ελέγχεται η ιδιοκτησία, η ανεργία, τα εισοδήματα της ευρύτερης οικογένειας, η ακίνητη περιουσία κ.α. Σε άμεση συνάρτηση και με την ίδια βαρύτητα βρίσκονται τα κοινωνικά κριτήρια, όπως η ύπαρξη σοβαρών ασθενειών ή αναπηρίας, μονογονεϊκότητας, πολυτεκνίας, καταστάσεις εξαρτήσεων, κακοποιήσεων, μετανάστευσης, ανασφάλιστοι ή υπερήλικες πολίτες κ.α.

Τα φροντιστήρια που εντάσσονται στο κοινωφελές αυτό πρόγραμμα, περιλαμβάνονται στη λίστα των χορηγών του Δήμου και λαμβάνουν δημόσια αναγνώριση μέσω δημοσίευσης τον τοπικό τύπο και συμμετοχής τους στην ετήσια εκδήλωση που γίνεται προς τιμή των επιχειρήσεων που ευγενικά στηρίζουν τις δράσεις της Πρόνοιας.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Δελτίο καλής πρακτικής Νο 9
Παρουσίαση πρωτοβουλίας
Πρότυπη επιστολή προς υποψήφια συνεργαζόμενα φροντιστήρια
Γραφείο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

 

ΟΤΑ
Δήμος Αμαρουσίου
Συνεργάτες
Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)
Σχετική ιστοσελίδα