213-2025841

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #88: Δ. Θεσσαλονίκης – Γραφείο Απασχόλησης

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #88: Δ. Θεσσαλονίκης – Γραφείο Απασχόλησης

Το «Γραφείο Εργασίας» αποτελεί μία υπηρεσία του Δήμου Θεσσαλονίκης με κύρια μέριμνα την υποστήριξη των προσπαθειών απορρόφησης του εργατικού δυναμικού της ευρύτερης περιοχής της διοικητικής αρμοδιότητας του Δήμου προτάσσοντας τη συλλογή, επεξεργασία και διάχυση πληροφοριών για την κατάσταση της αγοράς εργασίας καθώς και την ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων προς τους ανέργους και την προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης σε θέσεις εργασίας.

Απευθύνεται στους ανέργους που επιθυμούν να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας, σε εργαζόμενους που επιθυμούν μία αλλαγή στην εργασία τους και σε νέους που θέλουν έγκυρη πληροφόρηση σε ζητήματα επαγγελματικού προσανατολισμού και απασχόλησης.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Δελτίο καλής πρακτικής Νο 88
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
Απόφαση Δημάρχου
Εισήγηση

ΟΤΑ
Δ.Θεσσαλονίκης
Συνεργάτες
Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ
Σχετική ιστοσελίδα