213-2025841

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #87: Δ. Φλώρινας – Κανονισμός Κοινόχρηστων Χώρων

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #87: Δ. Φλώρινας – Κανονισμός Κοινόχρηστων Χώρων

Ο κανονισμός έχει ως αντικείμενο την θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων για την εύρυθμη λειτουργία και χρήση των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Φλώρινας (πλατειών, πεζοδρομίων, πεζόδρομων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων).

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Δελτίο καλής πρακτικής Νο 87
Κανονισμός Κοινόχρηστων Χώρων

ΟΤΑ
Δήμος Φλώρινας
Σχετική ιστοσελίδα