213-2025841

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #85: Δ. Πυλαίας – Χορτιάτη- Υλοποίηση Καμπάνιας Ευαισθητοποίησης με θέμα την Αστική Κινητικότητα στα δημοτικά σχολεία

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #85: Δ. Πυλαίας – Χορτιάτη- Υλοποίηση Καμπάνιας Ευαισθητοποίησης με θέμα την Αστική Κινητικότητα στα δημοτικά σχολεία

Ο Δήμος Πυλαίας -Χορτιάτη υλοποίησε για πρώτη φορά στην Ελλάδα μια καινοτόμα καμπάνια ευαισθητοποίησης με θέμα την «Αστική Κινητικότητα» και τίτλο: «Χρησιμοποιώ το Αστικό Λεωφορείο …ασφαλώς, στο Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη!!!».

Στόχος της δράσης που έγινε σε συνεργασία με τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) και το Ταμείο Αλληλοβοήθειας του Συνδικάτου Εργαζομένων του ΟΑΣΘ (ΤΑΣΕ ΟΑΣΘ) ήταν η εξοικείωση των παιδιών με τα αστικά μέσα μεταφοράς, η διάδοση των ωφελειών τους και η αύξηση της χρήσης τους στους μελλοντικούς επιβάτες του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, με στόχο τη μείωση της χρήσης των Ι.Χ. αυτοκινήτων.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Δελτίο καλής πρακτικής Νο 85
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΟΤΑ
Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη
Συνεργάτες
Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ)
Σχετική ιστοσελίδα