213-2025841

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #84: Δ. Θερμαϊκού- Βελτιστοποίηση Λειτουργίας Υπηρεσίας Κοιμητηρίων

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #84: Δ. Θερμαϊκού- Βελτιστοποίηση Λειτουργίας Υπηρεσίας Κοιμητηρίων

Με την ανάληψη της Διοίκησης του Δήμου το Σεπτέμβριο του 2014, ο Δήμος Θερμαϊκού είχε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της λειτουργίας της Υπηρεσίας Κοιμητηρίων. Με απόφαση του Δ.Σ. προχώρησε στη σύνταξη Οδηγιών Λειτουργίας Συμπληρωματικών του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων. Οι οδηγίες αυτές αφορούν μεταξύ άλλων:

  • Τον τρόπο, τη διαδικασία και τους Υπεύθυνους Ενημέρωσης της Υπηρεσίας Κοιμητηρίων για κηδείες που γίνονται εντός της εβδομάδας ή το Σαββατοκύριακο.
  • Τη διαδικασία ενημέρωσης του Γραφείου Εσόδων προκειμένου να επιβληθεί το αντίστοιχο τέλος ταφής στον υπεύθυνο υπόχρεο (πλησιέστερο Συγγενή).
  • Τη διαδικασία εβδομαδιαίου ελέγχου από το Γραφείο Εσόδων των ενταφιασμών αλλά και των εκταφιασμών, προκειμένου να ελέγχεται η ορθή βεβαίωση των αντίστοιχων τελών.

Ως αποτέλεσμα της ποιοτικής ενίσχυσης του Κανονισμού, μέσω της υιοθέτησης Πρότυπων Διαδικασιών επιτεύχθηκε μεταξύ άλλων:

  • Αύξηση 46,8% στα έσοδα από Κοιμητήρια την περίοδο 1/9/14 έως 31/1/2015 σε σχέση με περσινό αντίστοιχο πεντάμηνο (37.480 € έναντι 25.525,66) και 33,25% σε σχέση με προπέρσινο αντίστοιχο πεντάμηνο
  • Βεβαιώθηκαν και εισπράχτηκαν 3.029,35 € από τέλη ανακομιδής από 1/9 έως 31/12/2014. Είναι χαρακτηριστικό ότι από 1/1/2014 έως 31/8/2014 τα έσοδα από τα τέλη ανακομιδής ήταν μηδενικά.

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Δελτίο καλής πρακτικής Νο 84
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
Νέος Κανονισμός Λειτουργίας

ΟΤΑ
Δήμος Θερμαϊκού
Σχετική ιστοσελίδα