213-2025841

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #82: Δ.Αλμωπίας – Δίκτυο για την Κοινωνική Συνοχή

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #82: Δ.Αλμωπίας – Δίκτυο για την Κοινωνική Συνοχή

Το Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Απασχόλησης του Δήμου Αλμωπίας, το οποίο υπάγεται στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Κοινωνικής Προστασίας και Πολιτιστικής Ανάπτυξης, έχει αναλάβει την υλοποίηση μιας σειράς υποστηρικτικών δράσεων για τους κατοίκους με προβλήματα διαβίωσης.
Ενδεικτικά, να αναφερθεί ότι στο Δήμο λειτουργούν Κοινωνικό Φροντιστήριο, τοπικά σχέδια για την απασχόληση, απασχόληση και κοινωνική οικονομία ευπαθών ομάδων και διαχείριση κοινωνικά ευπαθών ομάδων Δήμου Αλμωπίας.
Με τον τρόπο αυτό, καλύπτεται ένα μεγάλο μέρος των αναγκών συμπολιτών που βρίσκονται σε δυσμενή κατάσταση και επιλύουν θέματα διατροφής, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εκπαίδευσης.
Η δράση του Δήμου υλοποιείται με τη βοήθεια της εθελοντικής κινητοποίησης των πολιτών, συνιστώντας ουσιαστική εκδήλωση αλληλεγγύης, αλλά και προώθηση της κοινωνικής συνοχής στην ευρύτερη περιοχή.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Δελτίο καλής πρακτικής Νο 82
ΤΟΠΣΑ
Διαχείριση Κοινωνικά Ευπαθών Ομάδων
Απασχόληση και Κοινωνική Οικονομία
Αίτηση για Εθελοντές

ΟΤΑ
Δήμος Αλμωπίας
Σχετική ιστοσελίδα