213-2025841

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #81: Δ.Ορεστιάδας – Πρωτοπορία στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής”

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #81: Δ.Ορεστιάδας – Πρωτοπορία στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής”

Ο Δήμος Ορεστιάδας στο πλαίσιο της πρόσκλησης με αρ. πρωτ. Δ23/οικ.49505/3609 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής», προτίθεται να προβεί ως επικεφαλής εταίρος στη δημιουργία Κοινωνικής Σύμπραξης με σκοπό την υλοποίηση δράσεων και ενεργειών που στοχεύουν στην αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» (ΕΠ-Ι), με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 330.555.921,00 ευρώ για την επιλέξιμη χρηματοδοτική περίοδο (2014-2020), θα διανέμει, στοχευμένα, υλική βοήθεια και θα παρέχει συνοδευτικές δράσεις στήριξης και ενδυνάμωσης.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Δελτίο καλής πρακτικής Νο 81
Σχέδιο Διαβούλευσης
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΤΕΒΑ
Έκθεση Πεπραγμένων
2η Έκθεση Πεπραγμένων

ΟΤΑ
Δήμος Ορεστιάδας
Συνεργάτες
Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης