213-2025841

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #75: Δ. Μυκόνου – Παροχή υπηρεσίας άμεσης ιατρικής υποστήριξης για την έκτακτη μεταφορά ασθενών και τραυματιών

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #75: Δ. Μυκόνου – Παροχή υπηρεσίας άμεσης ιατρικής υποστήριξης για την έκτακτη μεταφορά ασθενών και τραυματιών

Αξιοποιώντας τις διατάξεις του Καλλικράτη για διάθεση κονδυλίων σε Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας και στα πλαίσια του Προγράμματος υποστήριξης τοπικών κοινοτήτων, αναπτύχθηκε ένα πρότυπο αποτελεσματικής συνεργασίας του ιδιωτικού με τον ευρύτερο δημόσιο τομέα (ΣΔΙΤ) στο χώρο της υγείας.

Προσφέρεται υπηρεσία άμεσης ιατρικής υποστήριξης για την έκτακτη μεταφορά ασθενών και τραυματιών, η οποία θα λειτουργεί συμπληρωματικά ως προς το δημόσιο σύστημα και μόνο εφόσον δεν μπορεί για οποιαδήποτε λόγο να επιληφθεί το ΕΚΑΒ.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Δελτίο καλής πρακτικής Νο 75
Απόφαση Οικονομικής για έγκριση δαπάνης
Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού

 

ΟΤΑ
Δήμος Μυκόνου