213-2025841

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #73: Δ. Αμαρουσίου – Δημιουργία Κέντρου Πρόληψης Υγείας (ΚΕΠ Υγείας)

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #73: Δ. Αμαρουσίου – Δημιουργία Κέντρου Πρόληψης Υγείας (ΚΕΠ Υγείας)

Το Κέντρο Πρόληψης Υγείας (ΚΕΠ Υγείας) δημιουργήθηκε στο Δήμο Αμαρουσίου. Πρόκειται για προσπάθεια υλοποίησης κέντρου προληπτικής ιατρικής σε αυτοδιοικητικό επίπεδο.

Το ΚΕΠ Yγείας του Δήμου Αμαρουσίου λειτουργεί καθημερινά με εξειδικευμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό, που ενημερώνει τους πολίτες σε θέματα που αφορούν στην Υγεία τους, παρέχει πληροφορίες για την πρόσβαση σε υπηρεσίες Υγείας της περιοχής του Αμαρουσίου και ευαισθητοποιεί υγιείς πολίτες σε θέματα πρόληψης.

Συγκεκριμένα, αναλαμβάνει την παρακολούθηση της Υγείας του πληθυσμού και την εκτίμηση του κινδύνου από θανατηφόρες ασθένειες και νοσήματα φθοράς, ενώ παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής σε προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου μέσα από εξετάσεις που κρίνονται απαραίτητες σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες – στόχο βάσει των διεθνών πρωτοκόλλων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, προκειμένου να ανιχνευθούν έγκαιρα νοσήματα έστω και αν ακόμη δεν έχουν εκδηλώσει συμπτώματα.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Δελτίο καλής πρακτικής Νο 73
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
Δελτίο Τύπου

ΟΤΑ
Δήμος Αμαρουσίου
Σχετική ιστοσελίδα