213-2025841

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #72: Δ. Ελευσίνας – Έκδοση Λευκώματος και Πραγματοποίηση Έκθεσης με θέμα “Περιβάλλον & Κοινωνία”

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #72: Δ. Ελευσίνας – Έκδοση Λευκώματος και Πραγματοποίηση Έκθεσης με θέμα “Περιβάλλον & Κοινωνία”

Το πρόβλημα με παγκόσμιο αντίκτυπο που βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας είναι η κλιματική αλλαγή. Όντας βαθιά ευαισθητοποιημένη σε θέματα περιβάλλοντος, η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης πραγματοποιεί δράσεις με στόχο την Παρεμβατική Προστασία, την υλοποίηση Προγραμμάτων Διατήρησης και Προστασίας της Φύσης, την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, την Οικολογική Διαχείριση και Ευαισθητοποίηση του Κοινού.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε Έκθεση στο Πολιτιστικό Κέντρο «Λεωνίδας Κανελλόπουλος» του Δήμου Ελευσίνας με θέμα: «Περιβάλλον Και Κοινωνία» και στη συνέχεια εκδόθηκε σχετικό λεύκωμα. Η υλοποίηση έγινε σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης και την υποστήριξη της ΤΙΤΑΝ ΑΕ.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Δελτίο καλής πρακτικής Νο 72
Λεύκωμα Περιβάλλον και Κοινωνία
Άρθρο

ΟΤΑ
Δήμος Ελευσίνας
Συνεργάτες
- Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης
- ΤΙΤΑΝ Α.Ε.
Σχετική ιστοσελίδα