213-2025841

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #07: Δ.ΒΟΛΒΗΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #07: Δ.ΒΟΛΒΗΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ

Ο Δήμος Βόλβης κάνοντας πράξη τις δυνατότητες του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου λειτουργεί «Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας – ΑΜΕΑ» για την παροχή βοήθειας κατ’ οίκον στους πολίτες που έχουν αντικειμενική αδυναμία προσπέλασης στις Δημοτικές & Δημόσιες Υπηρεσίες και στα αρμόδια Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

Στο συγκεκριμένο Γραφείο τοποθετήθηκε ως «Δημοτικός Ανταποκριτής» υπάλληλος του Δήμου, για την παροχή κατ’ οίκον εξυπηρέτησης των δημοτών που δεν μπορούν να προσέλθουν στις Δημοτικές και Δημόσιες Υπηρεσίες (ηλικιωμένοι, ΑμΕΑ, κ.λ.π.)

Ο σκοπός και ο ρόλος του «Δημοτικού Ανταποκριτή» δεν περιορίζεται στην διαβίβαση εγγράφων, αλλά περιλαμβάνει την ενεργό βοήθεια προς όσους το έχουν ανάγκη για την σύνταξη αιτήσεων και εγγράφων προς τον Δήμο και την παροχή συμβουλών για τις αναγκαίες ενέργειες προς επίλυση του ζητήματος που αντιμετωπίζουν.

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Δελτίο καλής πρακτικής Νο7
Δελτίο Τύπου

ΟΤΑ
Δήμος Βόλβης
Σχετική ιστοσελίδα