213-2025841

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #69: Δ. Δάφνης – Υμηττού – Ανάπλαση Ελευθέρων Χώρων Αστικού Ιστού με Βιοκλιματικό Σχεδιασμό

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #69: Δ. Δάφνης – Υμηττού – Ανάπλαση Ελευθέρων Χώρων Αστικού Ιστού με Βιοκλιματικό Σχεδιασμό

Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη πραγματοποιείται ανάπλαση ελεύθερων χώρων του αστικού ιστού της περιοχής του Υμηττού με έμφαση το βιοκλιματικό σχεδιασμό, με στόχο την περιβαλλοντική αποκατάσταση, την αναβάθμιση της εικόνας του αστικού ιστού και τη βελτίωση του μικροκλίματος.
Οι βιοκλιματικές αναπλάσεις αφορούν τις πλατείες Αγ. Λαύρας, Υμηττού, την οδό Καισαρείας έως και την πλατεία Δημοπούλου, τις πλατείες Αγ. Φωτεινής, Ελευθέρας Κύπρου, καθώς και τη Λεωφ.Κωνσταντινουπόλεως.
Κεντρικοί στόχοι της δράσης αυτής είναι να αποκτήσει η περιοχή ενιαίο και αισθητικά αναβαθμισμένο χαρακτήρα, η βελτίωση του μικροκλίματος και η μείωση της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος κατά 2 βαθμούς Κελσίου, αλλά και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Δελτίο καλής πρακτικής Νο 69
Άρθρο
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
Βιώσιμη Ανάπτυξη Ελληνικής Πόλης 

ΟΤΑ
Δήμος Δάφνης - Υμηττού
Σχετική ιστοσελίδα