213-2025841

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #68: Δ. Αγίου Δημητρίου – Γραφείο Δωρεάν Ενημέρωσης, Προστασίας & Συμβουλευτικής Υποστήριξης σε Γενικά Θέματα Καταναλωτή

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #68: Δ. Αγίου Δημητρίου – Γραφείο Δωρεάν Ενημέρωσης, Προστασίας & Συμβουλευτικής Υποστήριξης σε Γενικά Θέματα Καταναλωτή

Δημιουργία Γραφείου δωρεάν ενημέρωσης, προστασίας και συμβουλευτικής υποστήριξης σε γενικά θέματα καταναλωτή, όπως αυτό της υπερχρέωσης των νοικοκυριών και του κινδύνου απώλειας της κατοικίας ή της επαγγελματικής τους στέγης.

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Δελτίο καλής πρακτικής Νο 68
Δελτίο Τύπου

ΟΤΑ
Δήμος Αγίου Δημητρίου
Συνεργάτες
Ένωση Καταναλωτών Ποιότητας της Ζωής (Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ)
Σχετική ιστοσελίδα