213-2025841

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #67: Δ. Χερσονήσου – Ανάπτυξη Συστήματος “Pay As You Throw” σε ξενοδοχειακές μονάδες του Δήμου Χερσονήσου

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #67: Δ. Χερσονήσου – Ανάπτυξη Συστήματος “Pay As You Throw” σε ξενοδοχειακές μονάδες του Δήμου Χερσονήσου

Ο Δήμος Χερσονήσου, την τουριστική περίοδο 2013, έθεσε σε εφαρμογή πιλοτικό πρόγραμμα σε ξενοδοχειακές μονάδες της περιοχής του, με στόχο να αξιολογήσει και να εκτιμήσει, τις δυνατότητες εφαρμογής μοντέλων ΠΟΠ (Πληρώνω Όσο Πετώ).

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Δελτίο καλής πρακτικής Νο 67
Άρθρο για το PAY AS YOU Throw
Μελέτη PAYT FINAL
Ανάπτυξη Συστήματος PAY AS YOU THROW
PAY AS YOU THROW

ΟΤΑ
Δήμος Χερσονήσου
Συνεργάτες
- Φορέας Διαχείρισης Στερεών Απορριμάτων (ΦΟΔΣΑ) Βόρεια Πεδιάδος
Σχετική ιστοσελίδα