213-2025841

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #63: Δ. Πυλαίας Χορτιάτη – Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Γυναικών

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #63: Δ. Πυλαίας Χορτιάτη – Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Γυναικών

Αξιοποίηση ευρωπαϊκού προγράμματος από το Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στο γυναικείο πληθυσμό.

Η διακρατική αυτή πρωτοβουλία σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς από την Ιταλία, την Πολωνία, τη Λιθουανία και τη Ρουμανία, εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης (Life Long Learning) – Grundtvig 2, με τίτλο: “Social entrepreneurship as a women way to the active citizenship” ή «Η κοινωνική επιχειρηματικότητα ως μέσον της ενεργούς συμμετοχής των γυναικών στα κοινά», βάσει της οποίας αναπτύσσονται δράσεις προώθησης της απασχόλησης, στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος για όλους τους διακρατικούς εταίρους, είναι:
  • Η γνωριμία και η διερεύνηση της έννοιας της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, ο ρόλος που αυτή μπορεί να παίξει, και τα μοντέλα που μπορούν να αναπτυχτούν στις συμμετέχουσες χώρες, με βάση το κοινωνικό και θεσμικό πλαίσιο κάθε διακρατικού εταίρου.
  • Η δημιουργία και η ανταλλαγή «καλών πρακτικών» για τη συμμετοχή των γυναικών στη δημιουργία των κοινωνικών επιχειρήσεων.
  • Η προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, ένας τρόπος για την καινοτομία, την επινοητικότητα και την ευκαιρία αντιμετώπισης των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων που βιώνουν οι γυναίκες με βάση τις ιδιομορφίες της κάθε χώρας.

Για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας, πέραν από τους συνηθισμένους τρόπους ενημέρωσης, προβλέπεται να πραγματοποιηθούν επιπλέον δράσεις όπως:

  • η δημιουργία και λειτουργία blogs που θα δημιουργήσουν οι εμπλεκόμενες στην κοινωνική επιχειρηματικότητα γυναίκες
  • η ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών μεταξύ των διακρατικών εταίρων
  • στοχευμένη κατάρτιση γυναικών για να αποκτήσουν εφόδια, χρήσιμα για την έναρξη επιχείρησης κοινωνικού χαρακτήρα

Παράλληλα, το έργο θα προωθήσει τη σύνδεση μεταξύ της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της ενεργού συμμετοχής στα κοινά.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Δελτίο καλής πρακτικής Νο 63
Δελτίο Τύπου

ΟΤΑ
Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη
Συνεργάτες
Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας (ΚΕΚΠΑΠ)
Σχετική ιστοσελίδα