213-2025841

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #62: Δ. Χαλανδρίου -Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #62: Δ. Χαλανδρίου -Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας

Ο Δήμος Χαλανδρίου και η Πορεία ΑΜΚΕ, σε συνεργασία με το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, η ΕΠΑΨΥ και το Ίδρυμα Γ. Κουρτέση, αφουγκραζόμενοι τις απαιτήσεις των καιρών και την ανάγκη των μειονεκτούντων δημοτών του για πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες και αγαθά πρώτης ανάγκης εντάχθηκε στο εθνικό δίκτυο άμεσης κοινωνικής παρέμβασης για την κοινωνική ένταξη και την ενσωμάτωση ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Στο Δήμο λειτουργεί Κοινωνικό Παντοπωλείο, Δομή Παροχής Συσσιτίων, Κοινωνικό Φαρμακείο και Γραφείο Διαμεσολάβησης.

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Δελτίο καλής πρακτικής Νο 62
Δελτίο Τύπου

ΟΤΑ
Δήμος Χαλανδρίου
Συνεργάτες
- Πορεία ΑΜΚΕ
- Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών
- ΕΠΑΨΥ (Εταιρία Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ψυχικής Υγείας)
- Ίδρυμα Γ. Κουρτέση
Σχετική ιστοσελίδα