213-2025841

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #61: Δ. Αχαρνών -Συμβολή στην Απασχόληση

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #61: Δ. Αχαρνών -Συμβολή στην Απασχόληση

Με συντονιστή-εταίρο τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας «ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ – ΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Αχαρνείς προχωρά στην υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Συμβολή στην Απασχόληση» στο πλαίσιο της δράσης «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένων στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».
Μέσω της υλοποίησης της Πράξης επιδιώκεται η προώθηση στην απασχόληση 70 ανέργων που κατοικούν στο Δήμο Αχαρνών και οι οποίοι θα δημιουργήσουν κοινωνικές επιχειρήσεις στους τομείς:
α) Συντηρητές Τεχνικών Εγκαταστάσεων (20 άνεργοι/3 κοινωνικές επιχειρήσεις).
β) Φροντιστές Αδέσποτων και μη, μικρών Ζώων (15 άνεργοι/2 κοινωνικές επιχειρήσεις).
γ) Επεξεργασία Υπολειμμάτων Φυτικής Προέλευσης (15 άνεργοι/2 κοινωνικές επιχειρήσεις).
δ) Φύλαξη Κοινόχρηστων Χώρων και Εγκαταστάσεων (20 άνεργοι / 2 κοινωνικές επιχειρήσεις και 2 ΝΘΕ ή απόκτηση εργασιακής εμπειρίας).

Οι ωφελούμενοι θα υποστηριχθούν για τη δημιουργία 9 κοινωνικών επιχειρήσεων μέσω ενός πλέγματος επιμέρους δράσεων, που περιλαμβάνουν:

  • Δικτύωση των ωφελούμενων με επιχειρήσεις της περιοχής.
  • Κατάρτιση ωφελούμενων
  • Συμβουλευτική υποστήριξη των ωφελούμενων
  • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για τη σύσταση νέων επιχειρήσεων και συμβουλευτική υποστήριξη των ιδρυθεισών επιχειρήσεων κατά τα πρώτα στάδια της λειτουργίας τους.
  • Συμβουλευτική υποστήριξη των νεο-ιδρυθεισών επιχειρήσεων

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Δελτίο καλής πρακτικής Νο 61
Πρόσκληση
Αίτηση Συμμετοχής

ΟΤΑ
Δήμος Αχαρνών
Συνεργάτες
Συντονιστής: «ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ - ΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
- Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δ.Αχαρνών
- Εταιρία Ανάπτυξης & Προβολής Δ.Αθηναίων Ανώνυμος Αναπτυξιακή Εταιρία ΟΤΑ - ΕΑΤΑ
- Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης "ΑΙΑΣ" Α.Ε.
- Σύνδεσμος Πάρνηθας
- ΙΕΜ - ΕΡΓΑ - ΕΡΕΥΝΕΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Α.Ε.
- Ινστιτούτο Αστικού περιβάλλοντος & Ανθρώπινου Δυναμικού, Πάντειο Πανεπιστήμιο
- Εταιρία Κοινωνικής & Πολιτισμικής Στήριξης Παλιννοστούντων Ομογενών (Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο΢ΝΟΣΤΟΣ)
- Σύνδεσμος Βιομηχάνων - Βιοτεχνών - Εμπόρων - Επαγγελματιών Αχαρνών (Σ.Β.Β.Ε.Ε.Α)
- ΜΚΟ Equal Society - Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών