213-2025841

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #60: Δ. Αθηναίων – Δράσεις Προστασίας Αδέσποτων Ζώων

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #60: Δ. Αθηναίων – Δράσεις Προστασίας Αδέσποτων Ζώων

Ο Δήμος Αθηναίων συνέβαλε στην κατάρτιση και την εφαρμογή ενός σύγχρονου νομικού πλαισίου για την προστασία και την ευζωία των αδέσποτων αλλά και δεσποζόμενων ζώων, το οποίο τέθηκε σε ισχύ στις αρχές του 2012.
Το εκσυγχρονισμένο αυτό νομικό πλαίσιο για τον Δήμο Αθηναίων ήταν η φυσική συνέχεια και συνάμα η βελτιστοποίηση των όρων λειτουργίας του προγράμματος προστασίας αδέσποτων ζώων, το οποίο έχει τεθεί σε εφαρμογή από το 2003 προσφέροντας κτηνιατρική φροντίδα στους τετράποδους φίλους μας. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αρχικά εντάχθηκε στις αρμοδιότητες του Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας, ενώ από το 2006 ανήκει πλέον στην ευθύνη του Τμήματος Αστικής Πανίδας, της Διεύθυνσης Πρασίνου και Περιβάλλοντος.
Σκοπός του προγράμματος είναι αφενός η σταθεροποίηση, καταγραφή και η σταδιακή μείωση του αριθμού των αδέσποτων ζώων, μέσω της στείρωσης, σήμανσης, καταγραφής και υιοθεσίας τους κι αφετέρου η ευζωία τους, με την εξασφάλιση της κατά περίπτωση κτηνιατρικής φροντίδας σε όλα τα αδέσποτα ζώα της πόλης, η εξασφάλιση τροφής/νερού και οι παρεμβατικές δράσεις σε θέματα προστασίας τους.

Στο παρακάτω δικτυακό τόπο μπορεί να ενημερωθεί κάποιος σχετικά με τα ζώα που είναι προς υιοθέτηση:
http://www.cityofathens.gr/stray_animals

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Δελτίο καλής πρακτικής Νο 60

ΟΤΑ
Δήμος Αθηναίων
Σχετική ιστοσελίδα