213-2025841

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #06: Δ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ – ΧΑΡΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #06: Δ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ – ΧΑΡΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

Η Χάρτα του Δήμου Χερσονήσου για τον εθελοντισμό αποτελεί, στην ουσία, τον Πρακτικό Οδηγό για όσους με κάθε τρόπο ενδιαφέρονται να συνδεθούν με τη λειτουργία του οργανισμού και της «κοινότητας» του Δήμου Χερσονήσου, συνδέοντας την ατομική ευθύνη και την προσωπική συνεισφορά με την συλλογικότητα και την τοπική ανάπτυξη. Παρέχει ενημέρωση και πληροφόρηση τόσο προς τους ενδιαφερόμενους εθελοντές, όσο και προς τους Οργανισμούς του Δήμου Χερσονήσου, ενώ επιδιώκεται να αποτελέσει μια καλή πρακτική για την ανάπτυξη πολιτικής στον τομέα του Εθελοντισμού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Χάρτα του Δήμου Χερσονήσου προβλέπει μεταξύ άλλων: α) τη συμμετοχή του Δήμου στην Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία, β) την κατάρτιση του Μητρώου Εθελοντών στο οποίο ήδη συμμετέχουν αρκετοί, κυρίως νέοι, εθελοντές που συμβάλλουν στην υλοποίηση τοπικών σχεδίων όπως είναι το «Σύμφωνο των Δημάρχων», κοινωνικές υπηρεσίες κ.λ.π., τη φιλοξενία ομάδων εθελοντών κ.α.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Δελτίο καλής πρακτικής Νο6
Παρουσίαση Χάρτας Εθελοντισμού
Αίτηση Εθελοντή και Συμφωνία
Πρόσκληση και Φόρμα Εγγραφής στο Μητρώο Εθελοντών του Δήμου Χερσονήσου

ΟΤΑ
Δήμος Χερσονήσου
Συνεργάτες
Οργανισµοί του ∆ήµου Χερσονήσου
Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς
Μ.Κ.Ο. σε Τοπικό – Εθνικό Ευρωπαϊκό Επίπεδο
Σχετική ιστοσελίδα