213-2025841

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #58: Δ. Μαλεβιζίου – Αθλητικές δραστηριότητες για την Αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #58: Δ. Μαλεβιζίου – Αθλητικές δραστηριότητες για την Αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας

Διοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων από το Δημοτικό Οργανισμό Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προστασίας και Παιδείας Μαλεβιζίου (Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ) με σκοπό την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας.

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Δελτίο καλής πρακτικής Νο 58

ΟΤΑ
Δήμος Μαλεβιζίου
Συνεργάτες
- Βοήθεια στο σπίτι Κρουσώνα
- Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Κρήτης
- Εργαστηριακή άσκηση Κρουσώνα
- Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Α' και Β' Δημοτικού Σχολείου
- Π.Α.Ο. Κρουσώνα
Σχετική ιστοσελίδα