213-2025841

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #56: Δ. Αμαρουσίου – Αποδοχή Δωρεάς Ασθενοφόρου

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #56: Δ. Αμαρουσίου – Αποδοχή Δωρεάς Ασθενοφόρου

Αποδοχή Δωρεάς Ασθενοφόρου από την Ανώνυμη Εταιρεία «Ελληνικά Πετρέλαια».

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Δελτίο καλής πρακτικής Νο 56
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΟΤΑ
Δήμος Αμαρουσίου
Συνεργάτες
Ανώνυμη Εταιρία "Ελληνικά Πετρέλαια"
Σχετική ιστοσελίδα