213-2025841

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #54: Δ. Σίφνου – Καθιέρωση Δημοτικής Συγκοινωνίας για την Εξυπηρέτηση Μαθητών

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #54: Δ. Σίφνου – Καθιέρωση Δημοτικής Συγκοινωνίας για την Εξυπηρέτηση Μαθητών

Καθιέρωση απογευματινών δρομολογίων του δημοτικού λεωφορείου για την εξυπηρέτηση των δημοτών και των μαθητών που μετακινούνται για τις εξωσχολικές τους δραστηριότητες.

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Δελτίο καλής πρακτικής Νο 54