213-2025841

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #50: Δ. Καβάλας – Δράση Ενημέρωσης κατά του AIDS

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #50: Δ. Καβάλας – Δράση Ενημέρωσης κατά του AIDS

Στo πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του AIDS, διοργανώθηκε δράση με στόχο την ενημέρωση, τους τρόπους μετάδοσης και την αντιμετώπιση του ιού.

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Δελτίο καλής πρακτικής Νο 50

ΟΤΑ
Δήμος Καβάλας
Συνεργάτες
Δημοτική Επιτροπή Νεολαίας «Νεολαία Εθελοντισμού και Ανάπτυξης Καβάλας» (Ν.Ε.Α. Καβάλας)
Σχετική ιστοσελίδα