213-2025841

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #05: Δ.ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #05: Δ.ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Πρόκειται για το Πρόγραμμα «Αγροτικής Επιχειρηματικότητας στην Πίνδο» και αφορά όλους αυτούς που δραστηριοποιούνται στον αγροτοκτηνοτροφικό τομέα δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα βιολογικών προϊόντων παρέχοντας ενημερωτική υποστήριξη και μεταφορά τεχνογνωσίας.

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Δελτίο καλής πρακτικής Νο5
ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Δράσεις υποστήριξης επιχειρηματικότητας
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Εξαγωγή Βιοτεχνολογίας

ΟΤΑ
∆ήµος Γρεβενών
Συνεργάτες
Κοινωφελείς και Αναπτυξιακές Επιχειρήσεις
Σχετική ιστοσελίδα