213-2025841

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #49: Δ. Ιλίου – Αγροτικά Προγράμματα Κατάρτισης

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #49: Δ. Ιλίου – Αγροτικά Προγράμματα Κατάρτισης

Υλοποίηση σεμιναρίων για θέματα που αφορούν τη γεωργική παραγωγική διαδικασία.

Τα αγροτικά προγράμματα κατάρτισης υλοποιούνται με χρηματοδότηση του Δήμου Ιλίου, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό «ΔΗΜΗΤΡΑ» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους καθηγητές και περιλαμβάνουν θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση.

Ο πρώτος κύκλος αγροτικών προγραμμάτων κατάρτισης που έλαβε χώρα αφορούσε τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, όπου 30 συμμετέχοντες αξιολογήθηκαν από τους καθηγητές και έλαβαν βεβαιώσεις παρακολούθησης από το Δήμο.

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Δελτίο καλής πρακτικής Νο 49
Δελτίο Τύπου 1
Δελτίο Τύπου 2

ΟΤΑ
Δήμος Ιλίου
Συνεργάτες
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Σχετική ιστοσελίδα