213-2025841

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #46: Δ. Βόρειας Κυνουρίας – Πρόγραμμα Εκμάθησης Ελληνικών σε Μετανάστες

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #46: Δ. Βόρειας Κυνουρίας – Πρόγραμμα Εκμάθησης Ελληνικών σε Μετανάστες

Υλοποίηση προγράμματος εκμάθησης ελληνικών σε μετανάστες με σκοπό την ομαλότερη ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Δελτίο καλής πρακτικής Νο 46
Αίτηση Συμμετοχής
Οδηγός Έναρξης Τμήματος

ΟΤΑ
Δήμος Βόρειας Κυνουρίας
Συνεργάτες
Ίδρυμα Νεολαίας & Δια βίου Μάθησης
Σχετική ιστοσελίδα