213-2025841

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #45: Δ. Βόλβης – Κανονισμός Υπαίθριας Διαφήμισης

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #45: Δ. Βόλβης – Κανονισμός Υπαίθριας Διαφήμισης

Θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων για την υπαίθρια διαφήμιση στα διοικητικά όρια του Δήμου Βόλβης. Από πλευράς υπηρεσιών Δήμου πραγματοποιήθηκε μία καταγραφή και αποτύπωση του συνόλου των νόμων, εγκυκλίων και διατάξεων που διέπουν την υπαίθρια διαφήμιση προκειμένου αυτό να αποτελέσει ένα εργαλείο των υπηρεσιών του Δήμου τόσο για την έκδοση άδειας για υπαίθρια διαφήμιση όσο και για την επιβολή προστίμων.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Δελτίο καλής πρακτικής Νο 45
Έγκριση Κανονισμού Υπαίθριας Διαφήμισης

ΟΤΑ
Δήμος Βόλβης