213-2025841

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #43: Δ. ΠΑΤΡΕΩΝ – ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ NATURA 2000 ΤΟΥ ΠΑΝΑΧΑΙΚΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #43: Δ. ΠΑΤΡΕΩΝ – ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ NATURA 2000 ΤΟΥ ΠΑΝΑΧΑΙΚΟΥ ΟΡΟΥΣ

Δημιουργία Κέντρου Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης του Παναχαϊκού όρους με σκοπό την ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου του Παναχαϊκού και την προσέλκυση του ενδιαφέροντος των  μαθητών  των σχολείων της Πάτρας και των πολιτών, οι οποίοι μπορούν να το επισκέπτονται και να προσλαμβάνουν μέσω αυτού, τη γνώση που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης η οποία με τη σειρά της μπορεί να οδηγήσει στην προαγωγή της πράσινης ανάπτυξης.

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Δελτίο καλής πρακτικής Νο 43
Πρακτικά ΔΣ Δήμου Πατρέων
1ο Newsletter Κέντρου

ΟΤΑ
Δήμος Πατρέων
Συνεργάτες
Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πατρών (ΑΔΕΠ)
Σχετική ιστοσελίδα