213-2025841

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #42: Δ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ- ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #42: Δ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ- ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Πιλοτικό πρόγραμμα κομποστοποίησης του Δήμου Καλαμαριάς σε συνεργασία με τους κατοίκους της Καλαμαριάς που θα δηλώσουν εθελοντική συμμετοχή.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Δελτίο καλής πρακτικής Νο 42
Οδηγός Κομποστοποίησης
Δήλωση Αποδοχής Κάδου Κομποστοποίησης

ΟΤΑ
Δήμος Καλαμαριάς
Σχετική ιστοσελίδα