213-2025841

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #40: Δ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #40: Δ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ο Δήμος Γαλατσίου διοργανώνει ΔΩΡΕΑΝ εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων στα εξής θεματικά πεδία: Οικονομία – Επιχειρηματικότητα, Ποιότητα Ζωής-Περιβάλλον, Γλώσσα & Επικοινωνία, Κοινωνικές δεξιότητες και Δράσεις, Πολιτισμός & Τέχνη, Προγράμματα Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων.

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης και λαμβάνουν χώρα στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Γαλατσίου.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8 και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Δελτίο Καλής Πρακτικής
Αίτηση υποψηφίου
Προγράμματα εκπαίδευσης

ΟΤΑ
Δήμος Γαλατσίου
Συνεργάτες
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
Σχετική ιστοσελίδα