213-2025841

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #04: Δ.ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ [ΠΡΟΤΑΣΗ]

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #04: Δ.ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ [ΠΡΟΤΑΣΗ]

Τη δημιουργία ενός πρότυπου Ενεργειακού Εκπαιδευτικού Πάρκου Αστικής Ανάπλασης, που ενσωματώνει στοιχεία περιβαλλοντικού και βιοκλιματικού σχεδιασμού υπαίθριου χώρου, όπως την εξοικονόμηση ενέργειας και την εφαρμογή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, μέσω κατάλληλων φυτεύσεων, αντικατάστασης σκληρών δαπέδων με φυτεμένες επιφάνειες, ανεμογεννήτρια, φωτιστικά σώματα με αυτόνομη φωτοβολταϊκή κυψέλη κ.λπ. περιλαμβάνει η πρόταση στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που υπέβαλλε ο Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου.

Η πρόταση του Δήμου περιλαμβάνει επίσης:

  • την Ανακύκλωση, με θεματικό πάρκο κομποστοποίησης, φυσικής ανακύκλωσης των οργανικών υλικών εντός του πάρκου και περιμετρικά με την εφαρμογή αυτοματοποιημένου συστήματος υπογείων κάδων.
  • τη δημιουργία συνθηκών θερμικής, οπτικής, ακουστικής των υπαίθριων χώρων, αναζωογονώντας τη χρήση τους και το χώρο που τα περιβάλλει.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Δελτίο καλής πρακτικής Νο4
Ενεργειακό Εκπαιδευτικό Πάρκο
Τεκμηρίωση ολοκληρωμένου και λειτουργικού χαρακτήρα
Τεκμηρίωση σκοπιμότητας πράξης

ΟΤΑ
∆ήµος Κορδελιού - Ευόσµου
Σχετική ιστοσελίδα