213-2025841

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #37: Δ. ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #37: Δ. ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Ηλεκτρονική Διάθεση Εγχειριδίου Πρόληψης – Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών από το Δήμο Θερμαϊκού με σκοπό την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Δελτίο καλής πρακτικής Νο 37
Εγχειρίδιο Πρόληψης – Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών

ΟΤΑ
Δήμος Θερμαϊκού
Συνεργάτες
Εθελοντική Ομάδα Πρόληψης & Αντιμετώπισης Κασταστροφών (ΕΘ.Ο.Π.Α.Κ)
Σχετική ιστοσελίδα