213-2025841

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #35: ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΔΗΜΟΙ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #35: ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΔΗΜΟΙ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Εθελοντική προσφορά εκπαιδευτικών προκειμένου να παρέχονται δωρεάν μαθήματα σε μαθητές.

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο ξεκίνησε την λειτουργία του σε πολλούς Δήμους της χώρας με στόχο τη δημιουργία ενός πλέγματος κοινωνικής προστασίας μέσω του οποίου καλύπτονται ενισχυτικά οι εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών οικονομικά αδύναμων οικογενειών, παρέχονται δωρεάν μαθήματα που καλύπτουν σχεδόν όλο το φάσμα των μαθημάτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με όρους αξιοπρεπείς ώστε να διασφαλίζεται η ισότητα στην πρόοδο και την παρεχόμενη παιδεία. Η εθελοντική προσφορά των καθηγητών ήταν πολύ σημαντική, δίχως αυτήν τίποτα δεν θα είχε συμβεί.

Ενδεικτικοί Δήμοι μέχρι σήμερα εφαρμογής: Αθηναίων, Πύργου, Χανίων, Ζωγράφου, Λαμιέων, Κορυδαλλού, Περιστερίου, Αχαρνών, Σαλαμίνος, Πεύκης, Παλλήνης, Ανθούπολη, Νέα Ιωνία κ.α.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Δελτίο καλής πρακτικής Νο35
«Λήψη απόφασης περί έγκρισης σχεδίου κανονισμού λειτουργίας Κοινωνικού Φροντιστηρίου» από το Δ.Σ. Παλλήνης.

ΟΤΑ
Διάφοροι δήμοι