213-2025841

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #34: Δ.ΚΑΒΑΛΑΣ & Δ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΠΥΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #34: Δ.ΚΑΒΑΛΑΣ & Δ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΠΥΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Καινοτόμο σύστημα ηλεκτρονικών ψηφοφοριών για την εκλογή των Μαθητικών Συμβουλίων, όπως και τη διεξαγωγή ψηφοφοριών για σειρά άλλων σοβαρών ζητημάτων που απασχολούν τους μαθητές.

Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η επαφή των μαθητών με την εφαρμοσμένη χρήση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην υπηρεσία των δημοκρατικών θεσμών, σε συνδυασμό με την εξοικείωση τους με τις νέες τεχνολογίες. Σταδιακά, η πλατφόρμα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας θα επεκταθεί και σε άλλους κοινωνικούς χώρους, πέραν των σχολείων, για να υποστηρίξει τη μαζική διατύπωση γνώμης και τη συμμετοχή των πολιτών στο δημόσιο διάλογο.

Το σύστημα το εγκαινίασε ο Δήμος Καβάλας και εφαρμόστηκε και από το Δήμο Καλλιθέας. Με τον τρόπο αυτό επίσης, οι Δήμοι στηρίζουν στην πράξη τις καινοτόμες και πρωτότυπες ιδέες νέων επιστημόνων, όπως είναι αυτή του φοιτητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Δημήτρη Τερζόπουλου, ο οποίος ανέπτυξε τη συγκεκριμένη εφαρμογή και παραχώρησε δωρεάν στο Δήμο Καλλιθέας.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Δελτίο καλής πρακτικής Νο34

ΟΤΑ
Δ.Καβάλας & Δ.Καλλιθέας
Σχετική ιστοσελίδα