213-2025841

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #32: Δ.ΑΙΓΑΛΕΩ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ “ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ”

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #32: Δ.ΑΙΓΑΛΕΩ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ “ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ”

Ένα νέο πρόγραμμα για την απασχόληση ανέργων υλοποιεί ο Δήμος Αιγάλεω. Μέσα στις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, ο Δήμος έχει σαν προτεραιότητα την κοινωνική πρόνοια και αλληλεγγύη και πασχίζει να σταθεί δίπλα στους κατοίκους φροντίζοντας να αξιοποιήσει αλλά και να δημιουργήσει δυνατότητες απασχόλησης, εκπαίδευσης και στήριξης των δημοτών.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού που στη σημερινή συγκυρία πλήττονται περισσότερο στηρίζοντάς τες μέσω των Δημοτικών Ιατρείων, του Γραφείου επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής Υποστήριξης, του Γραφείου Ψυχολογικής Υποστήριξης κ.ά.
Στο πλαίσιο αυτό της στήριξης ο Δήμος Αιγάλεω δημιούργησε μαζί με εξειδικευμένους φορείς το πρόγραμμα “ΟικοΣτηρίζω” στηρίζοντας 80 άνεργους της περιοχής που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και εξασφαλίζοντάς τους απασχόληση.
Το πρόγραμμα αφορά επαγγελματικό προσανατολισμό στους τομείς Φροντίδας Κατοικιών, Εξωτερικών Κήπων και Κηποτεχνίας.
Στο πρόγραμμα δικαιούνται συμμετοχή άνεργοι που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες: Άτομα που βρίσκονται ή απειλούνται από τη φτώχεια. Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών. Μετανάστες, παλινοστούντες, πρόσφυγες. Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα.
Καθ’ όλη την διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος η Δημοτική Αρχή και η Κοινωνική Υπηρεσία βρίσκεται και θα βρίσκεται πλάι στους πολίτες ενημερώνοντας, συμβουλεύοντας και στηρίζοντας τους στο νέο τους εγχείρημα, αξιοποιώντας τους ευρωπαϊκούς πόρους.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Δελτίο καλής πρακτικής Νο 32
Δημόσια Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Ενημερωτικό προγράμματος

ΟΤΑ
Δήμος Αιγάλεω
Συνεργάτες
Συντονιστής: Icon Psychometrica
Λοιποί εταίροι:
- Ένωση εμπόρων, βιοτεχνών και επαγγελματικών Αιγάλεω
- Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης "ΔΗΜΗΤΡΑ" ΚΕΕ ΑΕ
- Μ.Κ.Ο. PRAKSIS
- ΠΡΟΟΨΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ
Σχετική ιστοσελίδα