213-2025841

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #31: Δ.ΔΡΑΜΑΣ & ΣΕΡΡΩΝ – ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ “ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ”

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #31: Δ.ΔΡΑΜΑΣ & ΣΕΡΡΩΝ – ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ “ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ”

Από την Ιατρική Κοινότητα, σε συνεργασία με το «Χαμόγελο του Παιδιού», παρέχονται δωρεάν προληπτικές υπηρεσίες που σχετίζονται με την οδοντιατρική, την οφθαλμολογική, την ΩΡΛ και την Παιδιατρική. Σχετικές ενέργειες διοργανώθηκαν ήδη στους Δήμους Σερρών και Δράμας καθώς και στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Δελτίο καλής πρακτικής Νο 31
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» εξέτασε 963 παιδιά στις Σέρρες, τη Δράμα και τα Δωδεκάνησα!
ΔΤ για Προληπτική Ιατρική /Οδοντιατρική για τα παιδιά του Δήμου Σερρών 11-10-13

ΟΤΑ
Δήμοι Δράμας & Σερρών
Συνεργάτες
«Χαμόγελο του Παιδιού»
Ιατρικός & Οδοντιατρικός Σύλλογος Δράμας και Σερρών
Οδοντιατρικός Σύλλογος Δωδεκανήσων