213-2025841

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #30: Δ.ΧΑΝΙΩΝ – ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΝΕΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #30: Δ.ΧΑΝΙΩΝ – ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΝΕΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

Στόχος των εν λόγω επιμορφωτικών σεμιναρίων είναι η ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων των νέων ανέργων και των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας και η καλύτερη προετοιμασία αυτών για τις ευκαιρίες αλλά και τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Στο πλαίσιο των σεμιναρίων οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα – μέσα από ειδικά σχεδιασμένα βιωματικά εργαστήρια – να επεξεργαστούν θέματα σχετικά με τις τεχνικές αναζήτησης εργασίας, την προετοιμασία για συνέντευξη επιλογής προσωπικού και τη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής. Η συμβουλευτική επεκτείνεται και σε θέματα σχετικά με την αποτελεσματική επικοινωνία και την ικανότητα συνεργασίας ενώ ειδική θεματική ενότητα  αφορά τις δυνατότητες ανάπτυξης του ηλεκτρονικού επιχειρείν ως “εργαλείου” ενίσχυσης της απασχολησιμότητας.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Δελτίο καλής πρακτικής Νο 30
Δελτίο Τύπου Δήμου Χανίων για επιμορφωτικά σεμινάρια
Ενημερωτικό Σημείωμα για το Γραφείο Πληροφόρησης & Προώθησης της Απασχόλησης Δήμου Χανίων 
Αφίσα σεμιναρίου
Δηλώσεις Γεν. Γραμματέα Γ. Κουρή για σεμινάριο επαγγελματικής συμβουλευτικής ανέργων