213-2025841

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #03: Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #03: Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Βασικός στόχος G.I.S. του Δήμου Βέροιας ήταν η ανάπτυξη των διαδικτυακών υποδομών των τεχνικών υπηρεσιών μέσα από ένα ομογενοποιημένο σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών προκειμένου όλες οι υπηρεσίες να επικοινωνούν στη βάση μιας κοινής ψηφιακής γεωγραφικής πλατφόρμας.

Για το σκοπό αυτό αναπτύχθηκε ένα ενιαίο ψηφιακό αποτύπωμα του Δήμου Βέροιας και όλων των οικισμών του σε ιδιαίτερα υψηλή ανάλυση απεικόνισης και ακρίβεια. Μέσα από το σύστημα υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης σε όλα τα ΦΕΚ που χαρακτηρίζουν την πολεοδομική πραγματικότητα του Δήμου καθώς και σε περίπου 1.600 πράξεις τακτοποίησης, 50 πράξεις εφαρμογής, τα ΦΕΚ ρυμοτομίας, όρων δόμησης, επεκτάσεων κ.λπ. που ψηφιοποιήθηκαν και ενσωματώθηκαν στο σύστημα.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Δελτίο καλής πρακτικής Νο3
Δελτίο Τύπου του Δήμου
Έγγραφο του ΚΟΣΕ

ΟΤΑ
Δήμος Βέροιας
Συνεργάτες
Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία του Δήμου Βέροιας & του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του Α.Π.Θ.
Σχετική ιστοσελίδα