213-2025841

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #29: Δ.ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ – ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΡΟΜΑ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΡΑΝΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ #29: Δ.ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ – ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΡΟΜΑ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΡΑΝΙΑΣ

Το συγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης συντάχθηκε από υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου Κεφαλλονιάς με επιστημονική κατάρτιση σχετική με κοινωνικά ζητήματα, κατόπιν εντολής από την προϊστάμενη δημοτική αρχή, προκειμένου να καταρτιστούν συγκεκριμένες και εφικτές προτάσεις για την κοινωνική ένταξη των ΡΟΜΑ που διαβιούν στον πρόχειρο καταυλισμό της Κρανιάς από το 1996 κατ’εφαρμογή απόφασης του τότε δημοτικού συμβουλίου Αργοστολίου που είχε προσωρινό χαρακτήρα για την επίλυση του ζητήματος.

Η κατεύθυνση για την κατάρτιση της πρότασης, ήταν ο επιτακτικός χαρακτήρας της ανάληψης δράσης για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ΡΟΜΑ και της αποκατάστασης του περιβάλλοντος χώρου των δημοτικών σφαγείων όπου είχε αρχικά τοποθετηθεί ο προσωρινός καταυλισμός.

Ως εκ τούτου αναζητήθηκαν νόμιμες και καλές πρακτικές ανά την εθνική επικράτεια που έχουν άμεσο αποτέλεσμα αλλά βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα, έως την τελική και ολοκληρωμένη επίλυση του ζητήματος της στέγασης ΡΟΜΑ που πρέπει να γίνει σε περιφερειακό επίπεδο.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Δελτίο καλής πρακτικής Νο29
Σχέδιο Δράσης

ΟΤΑ
Δήμου Κεφαλλονιάς